Over mij

Menzo Noorman

Ik, Menzo Noorman (1953), ben MfN register-mediator, voorzitter van NMV-Noord (Nederlandse Mediators Vereniging), lid van de NMV landelijk , lid van de VMG (vereniging van mediators in de gezondheidszorg),  en lid van de Mfam (Nederlandse Vereniging van Familiemediators).

Ik ben gecertificeerd Family en Divorce Mediatior en  strafrechtmediator en heb ervaring als:
• maatschappelijk werker;
• beleidsontwikkelaar in het hoger beroepsonderwijs;
• voorzitter van een gemeentelijke bezwaarschriftencommissie;
• cursusbegeleider inzake opvoeding en genotmiddelen;
• lid van diverse bestuurlijke commissies;
• voorzitter van een medezeggenschapsorgaan.

De MfN-registermediator

Onafhankelijk en onpartijdig dat zijn de twee basiskenmerken van de MfN-registermediator. Hij is getraind in het leiden en begeleiden van mediation-processen.