Noorman Mediation

Niemand zit er op te wachten, toch kan het voorkomen, dat men in een conflict belandt. Een ieder die daar ervaring mee heeft, weet dat als een conflict voor de rechter uitgevochten moet worden er hoge kosten betaald moeten worden en dat de kans groot is, dat verhoudingen verstoord blijven.

Steeds meer mensen weten en geloven er in, dat conflicten ook in een win-win situatie op te lossen zijn.

Echtscheiding

 • Mediation lukt alleen mits alle partijen de wil hebben om tot een oplossing te komen.

Een echtscheiding kan een conflict worden. Om veel pijn en verdriet te voorkomen, zeker wanneer het gaat om een omgangsregeling met betrekking tot kinderen, is het van belang om tot goede afspraken te komen.

Een mediator kan dit proces onpartijdig begeleiden en zorgen dat u samen tot een oplossing komt.

popje

Mediation

Waarom een mediator inschakelen?

 • Onafhankelijke en onpartijdige begeleiding
 • Samen tot een oplossing komen
 • Hoge acceptatiegraad
 • Ruimte voor creatieve oplossingen

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing, die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is.

Uitgangspunten en voorwaarden

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: 
vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet gedwongen worden aan het mediation-proces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. 
Deze principes liggen vast in het Mediation-reglement voor de MfN-registermediator.

Aan het begin van het mediation proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst. De uitkomst van de mediation wordt uiteindelijk vastgelegd in een overeenkomst. De mediation is daarmee beëindigd.

Een mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Partijen moeten de wil hebben om samen uit het probleem te komen;
• De deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn een oplossingsovereenkomst aan te gaan.

Kosten

De kosten van een mediation-procedure zijn:
• Het honorarium van de mediator en eventuele hulpkrachten;
• De door hen gemaakte kosten.

Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens het uurtarief van € 145, –  en wordt niet bepaald bepaald van het bereiken van een oplossing. Er wordt geen BTW in rekening gebracht. Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Hun eigen kosten komen voor eigen rekening. Andere afspraken over de kostenverdeling zijn mogelijk.

Voordelen

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van conflictoplossing. De belangrijkste zijn: snelheid, kostenbeheersing, vertrouwelijkheid en beslotenheid, informele procedure, deskundige begeleiding, actieve rol van partijen, ruimte voor creatieve oplossingen, geen onnodige beschadiging van relaties, gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad, gezamenlijke oplossing is win-win resultaat.

Over mij

Menzo Noorman

Ik, Menzo Noorman (1953), ben MfN register-mediator, voorzitter van NMV-Noord (Nederlandse Mediators Vereniging), lid van de NMV landelijk , lid van de VMG (vereniging van mediators in de gezondheidszorg),  en lid van de Mfam (Nederlandse Vereniging van Familiemediators).

Ik ben gecertificeerd Family en Divorce Mediatior en  strafrechtmediator en heb ervaring als:
• maatschappelijk werker;
• beleidsontwikkelaar in het hoger beroepsonderwijs;
• voorzitter van een gemeentelijke bezwaarschriftencommissie;
• cursusbegeleider inzake opvoeding en genotmiddelen;
• lid van diverse bestuurlijke commissies;
• voorzitter van een medezeggenschapsorgaan.

De MfN-registermediator

Onafhankelijk en onpartijdig dat zijn de twee basiskenmerken van de MfN-registermediator. Hij is getraind in het leiden en begeleiden van mediation-processen.

In de media


Noorman Mediation bij het programma LifestyleXperience Plus op RTL 4


Contact

Contactgegevens

Correspondentieadres:
Nieuwburen 32
8531 EH LEMMER

Telefoon:
(0514) 56 37 70

Bezoekadres:
Nieuwburen 32, Lemmer

E-mail:
info@noormanmediation.nl

Neem vrijblijvend contact op

  Naam*

  E-mail*

  Bericht*