Noorman Mediation

Niemand zit er op te wachten, toch kan het voorkomen, dat men in een conflict belandt. Een ieder die daar ervaring mee heeft, weet dat als een conflict voor de rechter uitgevochten moet worden er hoge kosten betaald moeten worden en dat de kans groot is, dat verhoudingen verstoord blijven.

Steeds meer mensen weten en geloven er in, dat conflicten ook in een win-win situatie op te lossen zijn.