Mediation

Waarom een mediator inschakelen?

  • Onafhankelijke en onpartijdige begeleiding
  • Samen tot een oplossing komen
  • Hoge acceptatiegraad
  • Ruimte voor creatieve oplossingen

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing, die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is.

Uitgangspunten en voorwaarden

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: 
vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet gedwongen worden aan het mediation-proces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. 
Deze principes liggen vast in het Mediation-reglement voor de MfN-registermediator.

Aan het begin van het mediation proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst. De uitkomst van de mediation wordt uiteindelijk vastgelegd in een overeenkomst. De mediation is daarmee beëindigd.

Een mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Partijen moeten de wil hebben om samen uit het probleem te komen;
• De deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn een oplossingsovereenkomst aan te gaan.

Kosten

De kosten van een mediation-procedure zijn:
• Het honorarium van de mediator en eventuele hulpkrachten;
• De door hen gemaakte kosten.

Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens het uurtarief van € 145, –  en wordt niet bepaald bepaald van het bereiken van een oplossing. Er wordt geen BTW in rekening gebracht. Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Hun eigen kosten komen voor eigen rekening. Andere afspraken over de kostenverdeling zijn mogelijk.

Voordelen

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van conflictoplossing. De belangrijkste zijn: snelheid, kostenbeheersing, vertrouwelijkheid en beslotenheid, informele procedure, deskundige begeleiding, actieve rol van partijen, ruimte voor creatieve oplossingen, geen onnodige beschadiging van relaties, gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad, gezamenlijke oplossing is win-win resultaat.